Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽras, pl. keraĩ
Reikšmė:
burtai
Straipsnelis:
Lie. kẽras, pl. keraĩ, kerė́ti ‘burti’ [...], av. čārā f. ‘pagalbinė priemonė’ – artimiausi atliepiniai šalia sl. *čarъ, dažnai pl. čari : čary ‘magiški daiktai, magijos priemonės, su kuriomis galima iššaukti antgamtines jėgas’ : slov. čȃr (pasen.) ‘incantatio’, le. czar ‘žavesys, grožis’, dažnai pl. czary ‘burtai’, br. чáры чáраў ‘incantatio; žavesys’, ir jo varianto sl. *čara : slov. pasen. čára ‘incantatio’, dar ‘burtininkė’ (anot Pleteršniko), r. чáры pl. f. ‘incantatio’ – iš ide. *kᵘ̯er- ‘daryti, veikti’, skr. karóti : kr̥ṇóti ‘veikia, daro’, av. kərənaoiti ‘t. p.’. Semantinė raida: ‘daryti’ → ‘burti’, plg. skr. kr̥tyā f. ‘darbas, veikla’ : ‘kerai’.
Šaltinis:
SłPr II, 114–115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas