Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kerba
Straipsnelis:
Pr. *kerb- & *vald-? – sudėtinis žodis, kurio kerb- yra šaknis, siejama arba su pr. *ker- ‘krūmas’, arba su rytų bl. šios šaknies plėtikliu -b-, plg. lie. kerba ‘vaisių kekė’, kérbinė, kerbedýnas ‘į įvairias puses išsiskleidęs krūmas’, kerbė́ti, kérbėti ‘keroti’, ‘būti pertekusiam vaisiais’ ir pan. (plg. kerėbla ‘medis su trimis šakomis; žr. LKŽ V, 601); la. cȩrba ‘garbanos’; ‘žmogus sutaršytais plaukais’, cȩrbuks, cȩrbans, cȩrbuls (pg. lie. kerė́bla) ir kt. (ME I, 374).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 315

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas