Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kerméntis
Reikšmė:
refl.
Straipsnelis:
Pr. enkermenints ‘įjungtas’, ‘suvienytas’ (nom. sg. m. part. praet. pass.), iš en- ir kerm-, siejamas su lie. kermentis (susikerménti ‘susivaidyti’), kermė́ti ‘gausiai augti’, kermýti, kérmyti ‘apsiryti’ (plg. kermenaĩ ‘(bičių) perai’); la. ķerminâtiês [49]. Visas pr. *enkermen- atitiktų lie. *į-kerm(en), la. *ie-ķerm(in), toliau sl. *vъ- ir *červ- (plg. r. dial. очеревéть ir pan.); dėl reikšmės plg. r. воплотить ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 48–49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas