Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kermùšė, kermùšis
Reikšmė:
laukinis česnakas
Straipsnelis:
Augalo pavadinimas *kerma (resp. *kermos), išplėstas infiksu -s-, yra išlaikytas baltų ir slavų kalbose: lie. kermùšė, -is ‘laukinis česnakas’ (taip pat kermušýnas), r. čeremíca, čeremšá, čer’omuška ‘meškinis česnakas’, slov. črȇmoš ‘t. p.’, le. trzemucha, kurie sietini su gr. κρέμυον· κρόμυον (Heziodo), κρόμυον ‘svogūnų rūšis’, air. crem, kimrų craf ‘česnakas’ ir t. t. [Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, I, 1924, 145; Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, 1923, 128; Fraenkel LEW, 243; Vasmer REW, 321; Pokorny IEW, 580].
Šaltinis:
Duridanov 1969, 38
Antraštė:
kermušė̃, kermušis
Reikšmė:
česnakas, grąžto galas, aštrus apvalus galas
Straipsnelis:
Pr. karige ‘šermukšnis’ analizė [229–230] leidžia manyti, kad jis turi tam tikro panašumo su bl.-sl. *ker-m-, reiškiančiu tiek šermukšnį, tiek ievą, česnaką, svogūną ir t. t. Lie. kermušė̃, kermušis reiškia ne tiktai česnaką, bet ir grąžto galą; aštrų apvalų galą ir pan., žr. LKŽ V, 613. Čia priklausantis kérmušas apibrėžiamas kaip ‘išplėstoji grąžto ašmenų dalis; spurgas’. Fraenkelis LEW, 243 kérmušas aiškina kaip sudėtinį iš kẽras ‘šaknis’, ‘kelmas’ ir t. t. ir mùšti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, , 228–231

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas