Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ker̃noti
Reikšmė:
tadeln, verunglimpfen
Straipsnelis:
[Kalbama apie gr. κερτομέω ‘išjuokiu’ ir gr. σκερβόλλω ‘šmeižiu’] Brugmannas [K. Brugmann, Beiträge zur griechischen, germanischen und slavischen Wortforschung 3. Griechisch κερτομέω und κερβoλέω, IF 1903 / 1904, XV, 97t.] nustatė formą *κερτομος bandydamas teikti reikšmę *‘šmeižikas’. Su judriuoju s- greta formų gr. κείρω ‘kerpu’, s. isl. skera ‘pjauti’ Brugmannas priskiria dar 1) σκέραφος, 2) σκέρβολος; dėl pastarojo pažymėtina, kad graikų kalboje šita veiksmažodžio šaknis neturi jokių judriojo s- pėdsakų: jau čia galima manyti esant fonetinę kontaminaciją su σκερβόλλω. Lieka klausimas, kaip veiksmažodžio šaknis, reiškianti ‘pjauti’, įgijo pejoratyvinius reikšmės niuansus. Tik lietuvių kalboje matyti atitinkami reikšmės pakitimai (plg. ker̃noti ‘niekinti, peikti, koneveikti, [vok.] tadeln, verunglimpfen’ ir išker̃noti ‘išniekinti, išplūsti, [vok.] tadeln; verschmieren’).
Šaltinis:
Knobloch 1990b, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas