Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ker̃slas
Reikšmė:
kaltas
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 211–212
Antraštė:
ker̃slas
Reikšmė:
kirvis
Straipsnelis:
Lie. ker̃slas (dar pr. kersle) ‘kirvis’ – tikslus atliepinys šalia sl. *čerslo ‘culter aratri, [le.] krój pluga, arklo pjaunamoji dalis’: le. nuo XV a. trzósło : trzosło ‘t. p.’, bulg. šnek. черя́сло (dial. череслó, чирислó, чря́сло) ‘t. p.’, r. чéресло ‘t. p.’ – tai nomen instrumenti iš sl. *čersti, čr̥to ‘pjauti, kirpti, plėšti’.
Šaltinis:
SłPr II, 162
Antraštė:
ker̃slas
Reikšmė:
Aderlasseisen
Straipsnelis:
Pr. kersle E 534 ‘dviašmenis kirvis’ bei 549 ‘Haue’ : pr. kyrteis, lie. ker̃slas, r. чересло ‘plūgo peilis, [vok.] Pflugmesser’ ir kt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV(2), 238
Antraštė:
ker̃slas
Reikšmė:
geležinis instrumentas
Straipsnelis:
Pr. kersle ‘kirvis su dviem ašmenimis’, ‘platus kirvis’, ‘kaplys’ idealiai tiksliai atitinka lie. kerslas (: kir̃sti, ker̃ta) ‘geležinis instrumentas’ (pvz., kaltas, rėžiklis ir kt.); ‘pautas’ (LKŽ V, 621), plg. kir̃slas ‘instrumentas sienoms prakirtinėti, kraujui nuleisti’, kirslỹs ir kt. (LKŽ V, 824) greta kitų tos pačios šaknies žodžių (kir̃stas, kirstẽklis, kaip ir ker̃stas, kerstẽklis ir kt.; latviai turi formas tik su nuliniu šaknies vokalizmu, plg. cirslis ‘kirkšnis’ ir pan., taip pat cìršļi, cìrkslis ‘kulkšnis’, ‘šlaunis’ ir kt. (ME I, 385; EH I, 274); taip pat plg. ķir̃stuvis ‘lancetas’ (iš lie. kirstùvas). Ypač pažymėtini slavų pavyzdžiai, kilę iš prasl. *čerslo (<*čert-sl- < *kert-sl-, plg. *čersti, *čьrtǫ ‘braižyti’, ‘vagoti’ ir kt.): bulg. черя́сло ‘geležinis grūstuvas’, череслò, чирислò, č. číslo, r. череслó ‘plūgo ar arklo pjūvis’ ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 337–339
Antraštė:
ker̃slas
Reikšmė:
Aderlasseisen
Straipsnelis:
Recenzuojamo veikalo autorius, pasitelkdamas prūsų kalbos pavyzdžius neatsižvelgia į žodžių darybos duomenis: […]. Dėl posakio gýslą kir̃sti (p. 122) plg. vedinius: lie. ker̃slas ‘Aderlasseisen’ (: lie. kir̃sti) ≈ pr. kersle ‘zweischneidige Axt; Haue’ (: pr. kyrteis).
Šaltinis:
Mažiulis 1966b, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas