Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ker̃stas
Reikšmė:
laidojimo dėžė
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 211–212
Antraštė:
ker̃stas
Reikšmė:
kirstukas
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 211–212
Antraštė:
ker̃stas
Reikšmė:
гроб
Straipsnelis:
žr. karstas
Šaltinis:
Kazlauskas 1968c, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas