Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kertė
Straipsnelis:
Lie. kertė etimologija neaiški. Galbūt iš pradžių jos reikšmė buvo ‘kraštas, galas’ (plg. it. canto, v. a. ecke); šis žodis giminiškas lie. kirsti, kertu, r. čerta ‘linija’.
Šaltinis:
Buck 1949, 901
Antraštė:
kertė̃
Straipsnelis:
Pr. *kert- atstatoma remiantis vietovardžiais: Kertene, Kerthip, Kyrthany, Kerthen ir kt. Siejama su lie. kertė̃.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I-K, 339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas