Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ketė́ti
Reikšmė:
ketinti, numatyti
Straipsnelis:
[V. Machekas (Machek ESČSl² 1968) papildo ir tikslina savo „etimologinio metodo atnaujinimą“, kuris išdėstytas pirmajame Etimologinio č. kalbos žodyno leidime (žr. 10–12), šiais dalykais:] 6. kilmės požiūriu iš seno sl. leksemų žodžio pradžios ch- laikytinas ekspresyviuoju pirminių g ar k pakaitalu, todėl, pvz., chtíti ‘norėti, trokšti’ gali būti giminiškas su lie. ketė́ti ‘ketinti, numatyti’.
Šaltinis:
Müller 1972, 28
Antraštė:
ketė́ti
Straipsnelis:
žr. skėsti
Šaltinis:
Urbutis 1974b, 136–142
Antraštė:
ketė́ti
Reikšmė:
norėti, manyti, rengtis ką daryti
Straipsnelis:
Lie. ketė́ti ‘norėti, manyti, rengtis ką daryti’ = la. ķetêt, -u, -ẽju. Greta yra lie. dial. kèsti, kẽta, kẽto / kẽtė bei reguliarusis tos pačios reikšmės ketìnti, -na, -no. A. Kaukienė pateikia tokia etimologiją: bl. *(s)ket- (praet. *(s)ket-) ‘skėsti, plėsti’ > lie. ket- / kėt- / kit- (žr. Kaukienė 1994: 18).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas