Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ketinti
Straipsnelis:
Lie. ketinti, šalia ketėti, galbūt kilęs iš sl. kalbų, plg. s. sl. chotěti ‘norėti’ ir t. t. – tai bendras slavų žodis; etimologija daug diskutuota, bet dar neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 1242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas