Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽvalas
Reikšmė:
kiautas, lukštas, [ang.] husk, shell
Straipsnelis:
žr. kiaulė
Šaltinis:
Schmalstieg 1961, 139
Antraštė:
kẽvalas
Reikšmė:
kiautas, lukštas
Straipsnelis:
[Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą. Ide. fonema *s turi du variantus: skardųjį ir duslųjį, kurie yra pasiskirstę pagal papildomą distribuciją: *s pasitaiko prieš dusliuosius priebalsius (*sp, *st, *sk ir pan.)]. (Ide. sk̑ > arm. cʿ) Ide. *(s)kēu- > arm. cʿiw ‘stogas’, kʿiw ‘karnizas’ (plg. s. isl. skjā ‘daržinė’ šalia lie. kẽvalas ‘kiautas, lukštas’).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas