Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kẽzdulas
Reikšmė:
hair
Straipsnelis:
[Aptariama etnonimo *čexъ ‘čekas’ etimologija.] *čexъ veikiausiai reiškė ‘young man, boy’ < ‘one with pubic hair’ ir galima kildinti iš pirminio veiksmažodžio *česati / *čexati ‘to comb’. Kai kurie *česati / *čexati vediniai reiškia ‘hair, tow’, pvz., r. čëška ‘tuft of hair, tow’, č. pačeš, r. páčesy ‘scraps after combing flax’, ukr. páčosy ‘t. p., tow’. Taip pat plg. ir darinius iš ide. šaknies *kes- kitose kalbose, pvz.:] lie. kẽ(z)dulas ‘hair’ < *kezdas < *kesdʰo- pagal Būgą, žr. Toporov, Prusskij jazyk 3 (I-K), Moskva, 1980, 358.
Šaltinis:
Blažek 2010b, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas