Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìškis
Straipsnelis:
Lietuviai ‘kiškį’ vadina dvejopai: rytiečiai – kìškiskiškà (≤ *kikšā) ‘koja nuo kelio iki šlaunies’ (plg. lo. coxa, s. i. kakṣā ‘šlaunis’); vakariečiai – zui̇̃kis, t. y. iš kuršių paveldėtu žodžiu: *zuojekas, kuris giminiškas su s. sl. zajęcь. La. zaķis iš br. zajka.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas