Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìšti
Straipsnelis:
žr. kaištuvė
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 109–111
Antraštė:
kišti
Straipsnelis:
žr. kišenė
Šaltinis:
Buck 1949, 437
Antraštė:
kìsti
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Rosinas 1988, 189
Antraštė:
kisti
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Kuzavinis 1963, 217–218
Antraštė:
kìšti
Straipsnelis:
žr. kimšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
kìšti
Straipsnelis:
Lie. kìšti ‘hineinstecken’ (plg. la. cūra iš *coisā ‘Sorge’) : kìsti (kìsė) ‘zum Trocknenauf die ardai legen’. E. Frenkelis (LEW 259–260) mano, kad kìšti -š- turi iš *kis-sk̑-, bet šis spėjimas yra abejotinas dėl veiksmažodžio tranzityvumo.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 118
Antraštė:
kìsti
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Rosinas 2001, 311

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas