Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiáušas
Straipsnelis:
Pr. *keus- atstatoma remiantis vandenvardžiais: Kewsis, Kausis, Kaysis, Kansis. Tikėtinai siejama su lie. kiáušas, kiaũšas (kiauša), kiáušė ir pan. (LKŽ V, 709–716), taip pat plg. kiaũšinti ‘lėtai eiti’, kiaušėti ir pan.; dėl kaitos su *kauš- plg. káušas ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 346

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas