Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kíelė, kielė̃, kýlė, kíela
Straipsnelis:
Pr. kylo ‘kielė’ siejama su lie. kýlė, kíelė, kielė̃, kíela (LKŽ V, 748–776); la. ciẽlava (ME I, 393). Šalia tikslių baltų kalbų atitikmenų egzistuoja ir „tolima“ etimologija, siejanti pr. kylo, ryt. bl. *keil- tiesiogiai su ide. *kēi- (: *kəi- : *kī̆-) ‘pradėti judėti’, ‘judėti’ (žr. Pokorny IEW, 538–539), kuris atsispindi tokiuose pavyzdžiuose: gr. κίω ‘eiti’, lo. cieō, ciēre ‘judinti’, ‘žadinti’ ir kt. [363]. Pačiose baltų kalbose šio ide. veiksmažodžio pėdsakų neišliko.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 361–365

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas