Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kilbùkas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami gobio (karpinių šeimos žuvis) pavadinimai, iš kurių bendrinėje kalboje dažniausias yra gružlỹs]. Aukštaičių tarmėse labiausiai paplitęs kilbùkas su variantais kìlbas (ir kil̃bas), kilbùtis, kilbū̃nas, kelbùkas, kélbas, kelbū̃nas (ir br. trm. келбу́н СБГ II 456), pastarųjų variantai su šakniniu g-, taip pat kalpùkas, greičiausiai ir (š)kel̃pštas (su pakaitine priesaga -stas ir „judriuoju“ s-). Kilb(uk)as paprastai laikomas slavizmu, bet tai svarstytina, bent kol nėra aiški atsakančio slavų žodžio kilmė (ne kaip skolinį lie. pavadinimą su le. kiełb ‘t. p.’ siejo V. Machekas, ZslPh XIX (1944) 58).
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 5

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas