Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kilstúoti
Reikšmė:
užtarti, užstoti
Straipsnelis:
Kai kurie -uoti baigmens vediniai gali būti padaryti iš -styti vedinių ir turėti semantikos skirtumų: kilstúoti intr. ‘užtarti, užstoti’ (J; nukilstúoti ‘nueiti kilsuojant, kilnojantis’ Trk) šalia kìlstyti tr. ‘kilsčioti’. Galima mėginti įžvelgti kamieno kìlsta įtaką, bet kìlstyti pavyzdžiai tėra žinomi tik iš raštų, o nukilstúoti gali būti ir okazinis darinys šalia ištiktuko, plg.: Kilstu kilst nukilsavo žiburėlis Trk.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 398

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas