Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kim̃štas
Reikšmė:
gefüllt, gestopft
Straipsnelis:
Rusų ča̍šča, kurį A. Zaliznjakas (1985: 132) priskiria volja tipui, r. dial. čaša̍, ukr. dial. čašča M. Vasmeris (REW III, 306) įtikinamai rekonstruoja kaip sl. *čęšt’a, t. y. substantyvizuotą iš adj. sl. *čȇstъ (a. p. c) ‘dicht, häufig’. Pastarojo seną, t. y. ne dėl Meillet dėsnio atsiradusią, kylančiąją priegaidę rodo lietuvių kalbos atitikmens kim̃štas ‘gefüllt, gestopft’ cirkumfleksas.
Šaltinis:
Fecht 2010, 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas