Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìpšas
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne teigiama, esą kìpšas galįs būti atsiradęs iš *pik-šas, nurodoma pìkčius bei pikčiùkas ‘Bösewicht, böser Feind’ iš pìktas ‘böse’. Tačiau lauktume *pikčas (< *pikt-šas), iš kurio kažin ar atsirastų kipšas. Laikyčiau kìpšas esant pamatuotu (pri)kibti ‘nachstellen’, vadinasi, pirmykštis būtų ‘Nachsteller’.
Šaltinis:
Senn 1958, 597
Antraštė:
kìpšas
Reikšmė:
Teufel, Satan
Straipsnelis:
E. Fraenkelis (LEW) mano, kad lie. kìpšas gali būti pertvarkytas iš *pik-šas, plg. pìkčius ‘böser Mensch, Teufel’, pikčiùkas ‘böser Geist’ ir kt. Ko gero, lie. kìpšas galime suvokti kaip kìbšas (iš kìbti ‘sich anhängen, -haken, sich heranmachen an, angreifen’); plg. ko tu kimbì prie manęs kaip kipšas? ‘Warum rempelst du mich an wie ein Teufel?’. Kìbšas toliau fonetiškai galėjo virsti kìpšas.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 438
Antraštė:
kipšas
Reikšmė:
velnias
Straipsnelis:
Velniui pavadinti lie. kalboje yra sukurta naujų žodžių, plg. kad ir kipšas (: kibti), plg. koks velnias prikibo ir kt. Jokiu būdu nereikia kipšo kildinti iš *pikšo, kaip daro E. Frenkelis LEW 256.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968d, 150 išn. 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas