Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kir̃kis
Reikšmė:
jūros vabzdys
Straipsnelis:
[Recenzuojamas B. Laumanės straipsnis.] Pateikiama [B. Laumanės] daugiau medžiagos (ne tik iš latvių, bet ir iš lyvių bei kt. Pabaltijo kalbų) svarstymams dėl la. ķir̃ķis ‘Gammarus locusta’ kilmės, ir ta medžiaga, rodos, kaip tik turėtų sustiprinti ankstesnę nuomonę, kad čia esama [93] klajūno skolinio, o ne indigenaus žodžio, la. circenis ‘svirplys’, lie. kirklỹs ‘t. p.’, kir̃kti ‘rėkti’ giminaičio, kaip kad norėtų manyti autorė [179 t. t.], net lie. kir̃kis ‘jūros vabzdys’ LKŽ V 837, nors fonetiškai ir galėtų būti lietuviškas, tapatintinas su tuo pačiu skoliniu ir pagal artimiausią (tarpinį) šaltinį laikytinas leticizmu.
Šaltinis:
Urbutis 1989b, 93–94
Antraštė:
kir̃kis
Reikšmė:
jūros vabzdys
Straipsnelis:
žr. kirkis
Šaltinis:
Urbutis 1989b, 93–94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas