Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kìrkužė, kirkužė̃
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
[Aptariama kankorėžių pavadinimų kilmė.] Lie. kìrkužė (kirkužė̃, kìrkužis, kirkužỹs, kir̃kužiai; kìrkužas; kérkužis) ir jo la. atitikmuo cirkuzis (ME 1, 386) laikomi sėlių palaiku (Būga 1961, 693). Tačiau jo kilmė kelia neaiškumų. Jį bandyta sieti su la. karāties, lie. karóti (plg. ME 1, 393; Fraenkel 1955–1965, 216). Abejoti skatina šio pavadinimo ir jo spėjamojo pamatinio žodžio formų skirtumas (žr. ME 1, 393). Ko gero, daug artimesnis čia būtų ryšys su lie. kir̃kti ‘plonu balsu karkti (kalbant apie žąsis, vištas); balsiai verkti; kurkti; girgždėti’ (LKŽᵉ), plg. dar la. cir̃kstêt ‘čirkšti, svirpti, girgždėti’, slov. čŕkati ‘girgždėti’ (ME 1, 386). La. tarmėse yra daugiau panašiai kaip cirkuzis skambančių kankorėžių pavadinimų. Remiantis la. ciekurs bei kuronizmu cinkuris, keliama mintis, kad greta *kerk- buvęs ir jo variantas *kenk-, dėl šio plg. lie. kankórėžis.
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 98–99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas