Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kirmėlė
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbų kirmėlės pavadinimai priklauso vienai iš dviejų giminiškų žodžių grupių. Abi grupės paveldėtos iš ide. prokalbės. Lie. kirmėlė (su deminutyvine priesaga), s. lie. kirmis, la. cerms ‘žarnyno kirmėlė’, s. sl. črŭvĭ ir t. t., skr. kr̥mi-, persų kirm; s. air. cruim ir t. t. < ide. *kᵂr̥mi-.
Šaltinis:
Buck 1949, 194
Antraštė:
kirmėlė̃
Straipsnelis:
žr. kirmis
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 243–245
Antraštė:
kirmėlė̃
Straipsnelis:
žr. kirmis
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas