Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kir̃snas
Reikšmė:
juodis, juodas arklys
Straipsnelis:
Juodai spalvai pavadinti lietuvių kalboje, be leksemos júodas, dar vartojama lie. kir̃snas ‘juodis, juodas arklys’, plg. pr. kirsnan ‘juodas’, s. sl. ЧРЪНЪ, s. i. kr̥ṣṇás ‘juodas’.
Šaltinis:
Каралюнас 1975 (1977), 131
Antraštė:
kir̃snas
Straipsnelis:
Pr. kirsnan ‘juodas’ artimiausiai siejasi su lie. kir̃snas ‘tamsiai juodas’ (apie arklį), žr. LKŽ V 854. Jis priskiriamas rajonui, kur daugmaž akivaizdūs jotvingių pėdsakai (Marijampolė). Nurodomi ir tolimesni be elemento -n- ir su kitu vokalizmu – lie. kéršas ‘obuolmušis’, ‘dėmėtas’, ‘juodai baltas’, kéršis, ker̃šis, keršùlis, keršulỹs, keršìnis, keršiškas, kéršikas, keršumà ir pan. (LKŽ V 622–628), bet ir kiršlỹs ‘šparas (žuvis)’, kar̃šis ir pan.; neaišku, ar priklauso šiai šakniai la. cir̂sis (ME I, 387) [27].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas