Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kitódas
Straipsnelis:
žr. kitas
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 39–40
Antraštė:
kitódas
Straipsnelis:
Ypatybę žymintis įvardis kitódas padarytas su priesaga *-ād-.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 204
Antraštė:
kitódas
Straipsnelis:
Seržantas aprašo priesagų ir galinių žodžio skiemenų priegaidžių distribuciją visuose latvių tarmių priegaidžių plotuose (A – vakarinis 2 priegaidžių plotas, B – rytinis 2 priegaidžių plotas, C – trijų priegaidžių plotas). C: Ērģeme [262], Lugaži [263], Valka [264]: -âds: cikẽjâds, citâds, dažâds, divẽjâdi; B Aknīste [368]: -oâc: vînoâc, ùtroâc; Sinole [392], Ērgļi [324], Ogre [325]: -âds: citâds, divâds, Baltinava [478]: -uôds: vînuôds, divejuôds; Nereta [365]: -áds: savoáds; Krāslava: -aîds; A: Kūdums [284]: -âds: viênâc. Plg. lie. kitódas, vienódas.
Šaltinis:
Seržants 2003, 111–112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas