Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiuglùs
Reikšmė:
pasipūtęs, nesuspaustas (apie šieną)
Straipsnelis:
Priesagų *-lo- ir *-no- kaita akivaizdi tokiuose lietuviškuose vediniuose kaip kiuglùs ‘pasipūtęs, nesuspaustas (apie šieną)’ Ps ir kiugnùs ‘t. p.’ Jnšk (LKŽ V 911). Jie galėjo kilti iš to paties veiksmažodžio *keug- kaip ir k(i)aũgė, k(i)ū́gis bei jų giminaičiai (plg. Pokornyu IEW 589; Mažiulis PKEŽ II 291t. ir lit.
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas