Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiùrti
Straipsnelis:
Ide. *(s)kēur- etimologiniam lizdui, be r. trm. ускирёк ‘skeveldra’, вы́скирь ‘su šaknimis išverstas medis’, priklauso r. чýрка, чурдáк, чурдáн (Фасмер ЕСРЯ IV, 387), lie. kiùrti, kiáuras, la. caũrs ‘skylėtas’, lie. skiaurė̃ ‘skylėtas luotas’; čia priklauso ir gr. τκῦρος ‘akmens skeveldros’, go. skaurō ‘kastuvas’ (Pokorny IEW, 954). Analizuojamojo *-kyrkati ‘skobti, gremžti, lupti’ reikšmės čia taip pat dera.
Šaltinis:
Варбот 1985 (1988), 23

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas