Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klaidà
Straipsnelis:
žr. kliedėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 56
Antraštė:
klaida
Straipsnelis:
Ide. kalbose dauguma žodžių, reiškiančių ‘klaida’, padaryti iš veiksmažodžių, reiškiančių ‘klaidžioti, klajoti’ ar pan. Lie. klaida, la. klaida giminiški la. klaidīt ‘klaidžioti’ (galbūt = klaidīt ‘išmėtyti, drabstyti, švaistyti’), klīst ‘klajoti’, lie. klysti ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1186

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas