Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klai̇̃mas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] klaym (p. 94) ‘klojimas’ : 1613 – lie. klai̇̃mas, klojìmas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
klai̇̃mas
Reikšmė:
klojimas, kluonas
Straipsnelis:
Alb. quar, quer m. ‘tvartas, rūsys’. F. Blauchaus (1635) raštuose – ‘promptuarium, dispensa’. N. Joklis, visiškai pagrįstai atstatęs pamatinę formą *klōr, įtraukė ją į r. kletь ‘maisto, grūdų sandėlis’, s. s.-kr. klijet ‘cellarium, cubiculum’, lie. klaimas ‘klojimas, kluonas’, gr. κλισία ‘priedanga gulėti; palapinė, lūšnelė’, lo. clitellae ‘nešulinis balnas’, air. clíath ‘[lo.] crates, pynė, raizginys’ grupę. Sutinkamai su kuri ‘požemis’ (Puka rajone), Koret e Mavriqe, šiuo metu apleistų kai kurių požeminių gyvenamųjų vietų pavadinimais, bei kitais naujais duomenimis, pateiktais prie qore, qorre, pirminė [alb. žodžio] reikšmė galėjo kilti iš ‘įdubimas, duobė; gili vieta’. Vadinasi, quar, quer, kuri, kaip dabartinis *kluar, *kluor refleksas, gali būti air. claidim ‘kasu’, galų claddu, bret. claza ‘kasti’, air. clad, galų cladd ‘apkasas’ grupės žodis, kuris lyginamas su gr. κλαδαρός ‘trapus, silpnas’ bei κλάδος ‘atplėšta šaka’, lo. clades ‘sugriovimas, katastrofa, pralaimėjimas’, gotų halts ‘paralyžiuotas’, s. sl. klada ‘sija’ ir t. t. Alb. *klōr- kilęs iš *klādr- su -ro-, kaip ir gr. κλαδαρός.
Šaltinis:
Çabej 1965b, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas