Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klampùs
Reikšmė:
į kurį įklimpstama; tąsus
Straipsnelis:
Lie. klampùs ‘į kurį įklimpstama; tąsus’ : klimpùs ‘t. p.’. Abu variantai turi ir juos motyvuojančius veiksmažodžius klam̃po (klam̃pė, klampýti) ‘eiti, bristi per pelkę, purvus etc.’, klam̃pa (klam̃po, klam̃pti) ‘klimpti’, plg. ir klampà ‘liūnas, raistas’ : klim̃psta (klim̃po, klim̃pti) ‘smegti, grimzti klampioje vietoje’. Senesniu tiek dėl platesnio vartojimo, tiek dėl pasinaudojimo ir kituose deverbaliniuose vardažodžiuose laikytinas a laipsnio vokalizmas.
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas