Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klastà
Reikšmė:
smilgų arba kūlio šiaudų šluota, kuria nuklastomi, nušluojami grūdai vėtant
Straipsnelis:
žr. klastyklė
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 65–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas