Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klausà
Straipsnelis:
[Aptardama tapačių savo vokalizmu veiksmažodžių variantiškumą su *o: redukcijos laipsniu, autorė pateikia] prasl. sluxъ (s. sl. СЛУХЪ, bulg. слух, č. sluch, le. słuch, r. слух ir t. t.) : slъxъ (č. slech ‘klausos jutimas’) – plg. *slušati, *sluxati (č. sluchati ir t. t.) ir *slъxnǫti (č. – slechnouti). Variantas *sluxъ turi neginčijamą atitikmenį – lie. klausà, av. sraōša ‘klausa’, ‘klausymas’.
Šaltinis:
Варбот 1984, 100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas