Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kleidà, kleĩdė
Reikšmė:
suknelė
Straipsnelis:
Lie. kleidà, kleĩdė ‘suknelė’, plg. vok. Kleid ‘drabužis, suknelė’ (Alminauskis 1934, 67). Germaniškos kilmės žodis, plg. angl. cloth ‘drabužis’ ol. kleed ‘t.p.’, kurie savo ruožtu mėginami sieti su s. angl. clīđan ‘pritvirtinti’ (Kluge EWD, 375; Pfeifer 666; Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967, 302). Pirmą kartą lietuvių rašto paminkluose žodis užfiksuotas XIX a. antrojoje pusėje (Sch 164; K 189). Vartotas Mažojoje Lietuvoje (KlvD 43; I. Simon). Dabar pasitaiko Lietuvos pakraščiuose, kurie siejosi su Rytų Prūsija (LKŽ VI, 31). Beje, Joniškio bei Pakruojo apylinkėse aptinkamos formos kleità, kleitė ‘suknelė’, kleitos ‘kelnės’, tačiau jos atėjo per latvių kalba, plg. lat. kleita ‘suknelė’. Latvių kalbos žodis vartojamas bendrinėje kalboje (Sehwers 50, 233; EH I, 613; LLVV IV, 258).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas