Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kleinióti
Straipsnelis:
[Pr. klein- atstatoma pagal vietovardį Cleynou, vėliau – Klenau. Siejama su] lie. kleinas, la. klei̇̃ns ‘kreivakojis’; lie. kleinióti, kleinóti, la. kleinât ir pan. (taip pat plg. lie. klíenas ‘laibas, plonas’, la. kliens ir kt.), galiausiai su ide. *klei-n, taip pat plg. *klei-v-, *klei-p- ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 56

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas