Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kleitos
Reikšmė:
kelnės
Straipsnelis:
Lie. kleitos ‘kelnės’, plg. lat. kleita ‘suknelė’. Tokia reikšme žodis aptiktas tik Joniškyje (LKŽ VI, 36). Šiaip jau latvizmas kleità ir lietuvių kalboje reiškia suknelę. Į latvių kalbą pavadinimas atėjo iš vokiečių kalbos (Sehwers 50, 233; EH I, 613; LLVV IV, 258). Jis yra germaniškos kilmės, plg. ang. cloth ‘drabužis’, ol. kleed ‘t. p.’. Toliau bandoma sieti su s. ang. clīđan ‘pritvirtinti’ (Kluge EWD, 375; Pfeifer 666; Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967, 302).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas