Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klénkti, atklénkti
Reikšmė:
greitai priartėti
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentum elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais.] klęčǫ, -iši, klęčati (klęknǫti) ‘klaupti(s)’ (Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, 1924, 514, Vasmer REW II, 259), pvz. s. bažn. sl. klęčǫ, klęčati, le. klęczę, klęczeć etc. Toliau bl. *klenki̯ō ‘šlubuoti’ remiasi (plg. Trautmann, Baltisch-slavisches Wörterbuch, 1923, 136): lie. atklénkiu, atklénkti ‘greitai priartėti’, trm. klénkėti ‘greitai eiti’, la. klencêt ‘šlubčioti’. Geriausia etimologija, atrodo, yra Brückner (Słownik etymologiczny języka polskiego, 1927), kuris klęčati sieja su klęti ir kloniti tokio santykio pagrindu: zvьn̑ǫ ‘garsas’ : zvęknǫti : zvonъ = klьnǫ : *klęknǫti : *klonъ. Tokiu atveju čia turėtume aiškią kentuminę formą.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas