Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klẽvas
Straipsnelis:
Lie. klẽvas, la. klavs, plg. r. klon, s. isl. hlyndr ir t. t.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 219
Antraštė:
klẽvas
Straipsnelis:
Sl. klenъ ‘Acer pseudoplatanus’ tikrai yra giminiškas su lie. klevas ir vok. Lehne ‘Acer platanoides’. Be abejonės, čia vėl „protoeuropietiškas“ žodis.
Šaltinis:
Machek 1950, 154
Antraštė:
klẽvas
Straipsnelis:
Pr. *klav- atstatoma remiantis vandenvardžiu Clawoge, vėliau Clawuy-See ir vietovardžiu Clawicke. Siejama su lie. klẽvas, la. kļava, kļavs.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 54–55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas