Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klevìnė bóba
Straipsnelis:
Kad č. babka‘Maikäfer, karkvabalis’ [žr. H. Schuster-Šewc. Historisch-etymolgisches Wörterbuch der ober und niedersorbischen Schprache [Lfg.] 1. A – bohot, 1978, 9, s. v. baba²] nereikėtų atskirti nuo baba¹ [‘bobutė’ (ir kt.)], rodo rytinėse lietuvių šnektose panašiai atsiradę to vabzdžio pavadinimai bóba, bobùtė, klevinė bóba [LKA I, 157 ir žemėlapis nr. 84].
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas