Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliū́tė
Reikšmė:
hindrance
Straipsnelis:
[Ginama Martinet‘o teoriją, pagal kurią ide. laringalai tapo *k prieš *s:] s. sl. ključь < *kleu̯H-s ‘key’ (plg. lo. clāvis, gr. κληΐς ‘key’, lie. kliū́tė ‘hindrance’), žr. Rasmussen, Selected Papers on Indo-European Linguistics, 1999, 342–351.
Šaltinis:
Olsen 2010a, 214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas