Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliáudžia
Reikšmė:
klaida; kliuvinys
Straipsnelis:
Iš 13 DP randamų galūnės -ia veiksmažodžių abstraktų […] pirmiausia minėtinas vedinys kliáudžia (5 atv.), kuris reikšme ‘klaida’ LKŽ VI 68 pateiktas dar su nuorodomis į A. Juškos ir D Sutkevičiaus žodynus, o reikšme ‘kliuvinys’ randamas tik DP (87₇, 254₁₈). P. Skardžius jį laiko ne galūnės, o priesagos *-dja vediniu [Skardžius 1941, 100]. Tačiau veiksmažodžio kliáutis, iš kurio galėtų būti padarytas šis vedinys, DP neužfiksuota. Laikant kliáudžia galūnės -ia vediniu, jo formalus ir semantinis ryšys su DP vartojamu veiksmažodžiu kliáudėti, -džia, -ėjo (13 atv.) yra visai toks pat, kaip kančià ryšys su kentė́ti. Pats priesagos *dja buvimas lietuvių kalboje, atrodo, abejotinas, nes galūnės -ia vediniais galima laikyti ir kitus P. Skardžiaus paminėtus vedinius.
Šaltinis:
Ambrazas 1980, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas