Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliaugė́ti
Straipsnelis:
Pr. *klaug-ein- atstatoma, remiantis vietovardžiu Claugeyn, vėliau – Klogehnen. Siejama su lie. kliaugė́ti, kliaũgti, kliaugùs ir pan. (LKŽ VI 68; plg. klaũgas ‘baublys’ (paukštis); r. trm. клю́жить ‘bambėti’, ‘keikti’; ‘mušti’ [...] ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas