Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliedė́ti
Straipsnelis:
Pr. *kleid- atstatoma, remiantis vietovardžiais: Kleydin, Kledin; Cleydynen, Cledeyn ir kt. Paralelės ne visai aiškios. Dėmesio galbūt verti bl. *klaid- / *kleid- tęsiniai, plg. lie. klýsti (klýdau), kliedė́ti, klíedas ‘kliedesys’, ‘pasiutęs’, klydinė́ti ‘klaidžioti’, klaidà, kléisti ‘švaistyti’ ir pan.; la. klîst ‘braidžioti’, ‘klaidžioti’, ypač kleiduôt, kleiduonis (ME II, 220); kliêst, klaîduôt, klaîdît, klaîdêt, klaîda ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 56

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas