Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliudýti
Straipsnelis:
[Kai kuriuos slavų veiksmažodžius galima interpretuoti kaip kauzatyvus su formantu *-d- (< ide. *dh- < *dhē- < *dheh₁-; plg. lie. -dyti). Pvz.:] sl. *k(/x)l‘uditi nėra denominatyvas (kaip įprasta manyti), bet yra toks darinys iš ide. šaknies *klēu-/*klāu- ‘anhaken, sich anklammern, hemmen’, dar plg. lie. kliudýti ‘anhaken machen’.
Šaltinis:
Влајиђ-Поповиђ 2000, 196–198
Antraštė:
kliudyti
Straipsnelis:
žr. kliūti
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas