Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliùrė
Reikšmė:
šlepetė
Straipsnelis:
Lie. kliùrė, kliur̃kė ‘šlepetė’, plg. Rytų Prūsijos vok. klorre ‘t.p.’ (Alminauskis 1934, 68; Fraenkel LEW, 274; LKŽ VI, 128, 129, 185). Randamas Mažosios Lietuvos žodynuose (R 229; MŽ 306; K 192; N 221; KŽ 1155).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas