Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliur̃mas
Reikšmė:
gabalas
Straipsnelis:
kliur̃mas ‘gabalas’ […], mūsų įtarimu, […] galbūt bus numetęs savo pradinį s-, plg. [skliū̃ras ‘audeklo skiautė, sklypas, rėžis’], dar skliùbas ‘gabalas’, skliùmbė, sklium̃bė ‘t. p.’, [br. lituanizmą (antrą dėmenį) шынтыкмóр ‘senovinis išeiginis siauras sijonas su platėjančiais į apačią gausiais įdūrimais’].
Šaltinis:
Grinaveckienė 1997, 178

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas