Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klojimas
Straipsnelis:
Dažniausiai žodžiai, žymintys sąvokas ‘klojimas, kluonas’ padaryti iš veiksmažodžio ‘kulti’; dar gali būti siejami su veiksmažodžiu ‘ištiesti’ ar ‘grindys’, ‘atvira vieta’, ‘lygus paviršius’. Lie. klojimas, kluonas, la. kluons : lie. kloti, la. klāt.
Šaltinis:
Buck 1949, 510
Antraštė:
klojìmas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] klaym (p. 94) ‘klojimas’ : 1613 – lie. klai̇̃mas, klojìmas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas