Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klõnis
Straipsnelis:
s. ang. hald heald ‘nuožulnus’ < *kol-tó- siūlomas sieti su lie. klõnis ‘valley’ etc.
Šaltinis:
Hamp 1981, 38
Antraštė:
klõnis
Straipsnelis:
Ide. kalbose sąvoka ‘klonis’, ‘slėnis’ dažnai etimologiškai siejama su sąvoka ‘lenkti’. Lie. klonis sietinas su lie. at-si-kalti ‘atsilenkti’, s. sl. kloniti ‘lenkti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas