Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klùmbis
Straipsnelis:
žr. klumpė
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 78
Antraštė:
klùmbis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. клумб [клумп] (dgs. клумбы) ‘kurpė, batas mediniu padu’ MC 31 < lie. trm. klùmbis, klùmbė (šalia klùmpis, klùmpė), plg. ir la. trm. klumbasklum̂pas2) ‘klumpės’. Iš lyčių su p yra le. trm. kłumpie, kłompie, klompie (dgs.) SJP II 375, klump Zdancevičius LP VIII 342 (su vediniais), kłump, kłumpa Kudzinovskis ABSl I 224.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas