Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klýkauti
Straipsnelis:
Pr. *klik-atstatoma pagal vietovardį Clicken, vėliau – Klicken. Siejama su lie. klìkti, klýkauti, klỹkis ‘riksmas’, ‘aimana’. Plg. la. klīķis ‘žiurlys’, kuris yra skolinys iš lie. klýkis.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 67

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas