Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
klývas
Reikšmė:
kreivakojis
Straipsnelis:
Pr. claywio ‘mėsa nuo šonų, šoninė’ neturi patikimo etimologijos. Toporovas bando grįžti prie Neselmano ir Trautmano požiūrio, pagal kurį pr. žodis siejamas su lie. klývas ‘kreivakojis’ ir la. klīvars. Šis ratas lengvai gali būti išplėstas: klei̇̃vas, kléiva, klei̇̃vis, kleivỹs, kleivõnas, kleivótas, kleivùkas, kleivakõjis; klìvaras, klývis, klyvùmas, klivindà, kliviñdas, klivindra, kleivakõjis, kleivóti, kleivúoti, klei̇̃vinti, klyvóti, klyvė́ti, klyvúoti ir pan. (žr. LKŽ V 36–37, 139–141), ką jau kalbėti apie kitus tos pat šaknies plėstukus (plg. kléiza, klei̇̃nius ir kt.); la. klèivs, kleivkājis, kleivāns; kleivêt, klîvât ir pan. (ME II 221, 231). Šie žodžiai pratęsia bl. *klei-v- : *klai-v- : klĭ-v- (*klei-v- : *kloi-v-, žr. LEW 267–268). Pr. claywio galima būtų paaiškinti semantiniu perėjimu ‘kleivas’ → ‘kūno dalis’ (pvz., šlaunis, kulšis ir pan.), plg. lie. kùlšė, kùlšis, kul̃nas, kulnìs, lo. calx ir pan.); tokiu būdu pr. claywio (< *klaiv- : *kleiv- : *kliv- < *kol-, žr. Trautmann BSW, 145) galėjo reikšti, pvz., šlaunies dalį [43].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas